برق رایگان؛ فرصت یا تهدید؟

برق رایگان؛ فرصت یا تهدید؟

طرح برق امید با هدف مدیریت مصرف و فرهنگ‌سازی از ۲ ماه دیگر رسما وارد مرحله اجرا خواهد شد که با اجرای آن کم‌مصرف‌ها از پرداخت قبض برق معاف می‌شوند و حتی برای پرمصرف‌ها نیز این امکان وجود دارد که با کاهش مصرف از پرداخت قبض رهایی یابند. اما آیا این طرح برای صنعت برق که بیش از ۶۰ درصد آن در دست بخش خصوصی است فرصت به شمار می‌رود یا تهدید؟