ساختمان‌های ایران؛ قاتل انرژی

ساختمان‌های ایران؛ قاتل انرژی

عموما در جهان یکی از راه‌های شناخت وضعیت یک جامعه، نگاه به آمارهای مصرفی مردم آن منطقه بخصوص است. در مورد «انرژی» نیز این وضعیت صدق می‌کند. اینکه بیشترین انرژی در هر کشور در کدام بخش به مصرف می‌رسد، گویای نکات مهمی است. «تعادل» در این گزارش علاوه‌بر تحلیل وضعیت مصرف انرژی در بخش‌های مختلف ایران در یک دهه اخیر، این وضعیت را با چند کشور در همسایه و چند کشور مهم از نظر اقتصادی مقایسه کرده است. شما را به مطالعه این گزارش دعوت می‌کنیم.

مصرف انرژی ایران بسیار زیاد است و از نظر شدت مصرف انرژی، ایران هفتمین کشور مصرف‌کننده انرژی نسبت به تولید ناخالص داخلی است. علاوه‌بر این مساله سالانه تقریبا شاهد افزایش ۶درصدی در مصرف حامل‌های مختلف انرژی ایران هستیم تا برخی مسوولان، شهروندان این کشور را از بدمصرف‌کننده‌ترین مردم جهان بدانند؛ مصرف زیادی که علاوه بر تحمیل هزینه‌های سرمایه‌گذاری و زیرساختی فراوان به کشور منجر به افزایش آلودگی‌های زیست‌محیطی و آسیب به اجتماع هم شده‌اند.