شرکت انرژی های نوین Growatt  در سال ۲۰۱۰، با تمرکز بر تولید اینورترهای خورشیدی و ارائه راهکارهای سیستمی برای بازار جهانی، پایه گذاری شد. گرووات تا به امروز بیش از ۲.۷ گیگاوات محصولات نصب شده دارد که به قیمت مناسب و کیفیت بالای خود در جهان شناخته شده است.