اینورتر خورشیدی ۳KW ، مدل ۳۰۰۰MTLS برند GROWATT

اینورتر خورشیدی ۳KW ، مدل ۳۰۰۰MTLS برند GROWATT