دوره آموزشی هیدرولیک صنعتی

Hands on Training

درباره دوره :

هدف از آموزش هیدرولیک صنعتی، مطالعه عملکرد سیالات مایع محبوس تحت فشار، در انتقال دقیق و کنترل شده قدرت و حرکت است. ماهیت مایع تحت فشار و تناسب فشار با سطح موجب می شود تا ما بتوانیم با تغییر سطح، نیرو و همچنین فشار را تشدید کنیم. امکان تشدید فشار و نیرو از یک سو و انعطاف پذیری سیستم های هیدرولیکی از سوی دیگر موجب افزایش کارایی این سیستم ها در صنعت شده است. شناخت روابط و قوانین حاکم بر مایع تحت فشار، جهت طراحی سه بخش اصلی یک سیستم هیدرولیکی (بخش تولید توان، کنترل کننده ها و عملگرها)، ضروری است.

شرایط شرکت کنندگان :

 • کلیه مهندسان و تکنسین های مکانیک و شیمی

 • تمامی افرادی که به هر نحوی با سیستم های هیدرولیک صنعتی سر و کار دارند.

مدت زمان دوره :

طول این دوره ۳ روز می باشد.

 

سر فصل دوره :

تعاریف کلی در سیستم های هیدرولیک

قوانین و اصول پایه در سیستم های هیدرولیکی

مخازن و پمپ های هیدرولیکی

 • مخازن هیدرولیک و اجزاء آن و وظایف آنها در سیستم های هیدرولیکی
 • انواع خطوط برگشت در مخازن هیدرولیک
 • نمایش مخازن هیدرولیک و اجزاء آن با نمادهای هیدرولیکی
 • انواع پمپ ها(پمپ های دینامیکی+پمپ های جابجایی و پمپ های خاص) و کاربرد آنها
 • تعریف پمپ های جابجایی مثبت و انواع آنها(پمپ های دنده خارجی، داخلی، تیغه ای، پیستونی و غیره)
 • معیارها و پارامترهای انتخاب پمپ ها
 • تعریف راندمان در پمپ ها و راندمان انواع پمپ ها
 • نکات مهم درباره پمپ ها و انتخاب آنها و عوامل خرابی پمپ ها

شیرهای محدود کننده فشار

 • تعریف شیر محدود کننده فشار، انواع آنها و معادلات نیرو حاکم بر آنها
 • منحنی مشخصه شیرهای محدود کننده فشار و پارامترهای آن  (آستانه بازشدگی، فشار شکست و غیره)
 • بکارگیری شیر محدود کننده فشار در سیستم های هیدرولیکی
 •  تعریف شیر رلیف (محدود کننده فشار) پیلوتی و کاربردهای آن
 • منحنی مشخصه شیر رلیف پیلوتی و مقایسه آن با شیر رلیف معمولی
 • انواع شیرهای رلیف پیلوتی و کاربرد آنها در سیستم های هیدرولیکی

عملگرها

 • مبانی کارکرد عملگرها و انواع آنها
 • انواع عملگرهای خطی و اجزاء آنها
 • انواع عملگرهای دورانی (دوران محدود و هیدروموتورها) و کاربرد آنها

شیرهای کنترل جهت

 • معرفی شیرها، نمادهای آنها و چگونگی نامگذاری این شیرها براساس استاندارد DIN
 • تقسیم بندی شیرها از لحاظ ساختمان داخلی و تحریک آنها
 • انواع شیرهای پاپتی(Poppet) و چگونگی عملکرد آنها
 • انواع شیرهای اسپولی(Spool) و تقسیم بندی آنها (شیرهای ۲/۲ و ۳/۲ و ۴/۲ و شیرهای ۴/۳)
 • انواع شیرهای اسپولی ۴/۳ و بکارگیری آنها در سیستم های هیدرولیکی
 • نیروهای تحریک شیرها و نشتی موجود در آنها
 • معرفی همپوشانی(Overlap) در شیرها و کاربرد آن در هنگام فرآیند طراحی و خرید شیرها
 • معرفی لبه های کنترل(Control Edge) در اسپول شیرها و انواع آنها
 • افت فشار و زمان عملکرد در شیرهای کنترل جهت

شیرهای یک طرفه

 • معرفی شیرهای یک طرفه و انواع آنها به همراه نمادهای هرکدام
 • کاربرد انواع شیرهای یک طرفه
 • شیرهای یک طرفه پیلوتی و انواع آنها (شامل قفل کن های هیدرولیکی و غیره)

شیرهای کنترل جریان

 • معرفی شیرهای کنترل جریان براساس سرعت حرکت عملگرها و روابط آنها
 • روابط سیالاتی برای جریان عبوری از اوریفیس ها و رابطه افت فشار با دبی عبوری از هر المان
 • معرفی انواع بازشدگی (Opening) در تجهیزات هیدرولیک و نمودارهای مربوطه
 • انواع روش های کنترل سرعت عملگرها براساس چیدمان قرارگیری شیرهای کنترل جریان
 • تحلیل جریان عبوری از شیرهای کنترل جریان و بدست آوردن مقدار آن با توجه به منحنی مشخصه شیر رلیف
 • تقسیم بندی شیرها کنترل جریان براساس وابستگی یا استقلال از بار و ویسکوزیته
 • معرفی شیرهای کنترل جریان مستقل از بار (رگولاتور جریان) و معادلات حاکم بر آنها
 • تقسیم بندی شیرهای کنترل جریان براساس تعداد راههای آنها (یک راهه + دوراهه و سه راهه)

شیرهای کنترل فشار

 • تقسیم بندی شیرهای کنترل فشار و مقدمه ای بر مفاهیم آنها
 • معرفی بارهای گسیختگی یا گسستگی (Tractive Force) در مدارهای هیدرولیکی و اثرات آنها در عملکرد سایر اجزاء
 • معرفی شیر متعادل کننده وزنه و انواع آن و تنظیم کارگاهی این شیرها
 • معرفی شیر توالی فشار (Pressure sequence Valve) و انواع آن و کاربرد آن در سیستم های هیدرولیک
 • معرفی شیرهای بی بار کننده (Unloading Valve) و کاربرد آنها در سیستم های هیدرولیک
 • معرفی شیرهای رگولاتور فشار و انواع آنها(دوراهه و سه راهه) و بکارگیری آنها در سیستم های هیدرولیک

 

دوره آموزشی هیدرولیک صنعتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *