ممیزی انرژی

مطالعه ‎ یا پیمایشی سیستماتیک برای تعیین چگونگی مصرف انرژی در یک واحد اداری و صنعتی است که فرصتهای صرفه جویی انرژی را مشخص می ‎کند. ممیزی انرژی با بهره ‎گیری از روشهای مناسب ممیزی و تجهیزات مورد نیاز قادر است که اطلاعات ضروری مربوط به چگونگی، کیفیت و کمیت مصرف انرژی را در اختیار مدیریت انرژی سازمان قرار دهد. ممیزی انرژی راندمان کلی مصرف و راندمان مصرف انرژی را در سطح فرایندهای واحد مشخص می ‎کند. مدیر انرژی نیز با بهره ‎گیری از اطلاعات مصرف انرژی در گذشته، هدفهای مصرف را در آینده واحد تعیین می ‎کند.

قسمت اصلی گزارش ممیزی حاوی پیشنهادها و فرصتهای صرفه ‎جویی انرژی به همراه تحلیل فنی و اقتصادی مربوط به آنها است. علاوه بر این ممیزی انرژی، روشهای جستجوی سیستماتیک فرصتها و موقعیتهای صرفه ‎جویی انرژی را نیز تعیین می ‎کند.

در مرحله بعد گزارش ممیزی انرژی به پروژه ‎های بهینه سازی انرژی در بخشهای مختلف واحد تبدیل می ‎گردد. مدیر انرژی نیز با بکارگیری اطلاعات ممیزی و پروژه ‎های بهینه سازی انرژی اولویت انجام هر یک از آنها را تعیین کند و به مدیریت ارشد جهت تأیید اطلاعات و شیوه صحیح مطالعه انرژی، فرایند تصمیم سازی را تکمیل کرده و مدیریت ارشد را قادر می ‎سازد که تصمیمات درستی را برای اجرای پروژه ‎های بهینه ‎سازی اتخاذ کند. نهادینه کردن این فرایند در هر سازمان و واحد صنعتی به صورت یک فعالیت مستمر منجر به کنترل و مدیریت مصرف انرژی بر اساس واقعیتهای موجود در سازمان می ‎شود.

ممیزی انرژی بر خلاف ممیزی مالی موقعیتهای اتلاف و پتانسیلهای صرفه جویی انرژی را مشخص می ‎کند و برای آنها راه حلهای کاربردی ارائه می ‎کند. از اینرو ممیزی انرژی برای صنایع “به شدت انرژی بر” به دلیل بالا بودن هزینه ‎های انرژی از اهمیت بالایی برخوردار است.

 

انواع ممیزی انرژی

۱ـ ممیزی انرژی عبوری

در ممیزی عبوری بطور اجمالی روش‌های مناسب ممیزی انرژی در ساختمان‌های اداری و تجاری مرور می‌شود. این ممیزی شامل بررسی اجمالی تجهیزات جهت شناسایی گلوگاه‌های مصرف انرژی و ارائه راهکارهای ساده و کم هزینه است که صرفه‌جویی قابل توجهی را در هزینه عملیاتی ساختمان باعث می‌شود. بعنوان نمونه این راهکارها می‌توانند شامل تنظیم نقطه دمای گرمایش، جایگزینی پنجره‌های شکسته، عایق‌بندی لوله‌های بیرونی آب یا بخار گرم و تنظیم نسبت سوخت به هوا در بویلر، درزبندی، بررسی درجه حرارت محیط داخلی ساختمان باشد. شرح خدماتی که از جانب مشاور باید انجام گردد به شرح زیر می‌باشد.

۱- تعیین میزان مصرف انرژی ساختمان بر واحد سطح

۲- معرفی نواقص موجود و ارائه راهکارهای کم هزینه

۳- تنظیم نسبت سوخت به هوا در بویلر

۴- ارائه نقطه نظرات جهت انجام اقدامات فرهنگی و اعمال مدیریت انرژی بصورت پوستر و روش‌های مشابه

Energy audit
Energy audit

۲ـ ممیزی انرژی جامع ( تفصیلی )

در این روش باید فرصت‌های صرفه‌جویی انرژی در سه دسته کم‌هزینه، سرمایه‌گذاری متوسط و پرهزینه طبقه‌بندی شوند و میزان مصرف انرژی گرمایشی و سرمایشی ساختمان بر حسب واحد (مترمربع زیربنای ساختمان در ساختمان‌های اداری) مشخص گردد و با مقدار استاندارد مطابق با مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و همچنین استانداردهای جهانی مشخص گردد.

اهداف اصلی ممیزی انرژی :

۱ـ شناسایی و امکان سنجی فنی و اقتصادی فرصتهای صرفه جویی انرژی

۲ـ پایه گذاری سیستم بهره وری انرژی در سیستمها و تجهیزات انرژی بر اصلی

۳ـ زمینه سازی برای تدوین برنامه میان مدت / بلند مدت مدیریت انرژی (با هدف استفاده بهینه از منابع)

ممیزی انرژی در صنایع :

ممیزی انرژی در صنایع، تا حد زیادی به نوع صنعت و قدرت تکنولوژی آن بستگی دارد. علاوه بر این، به منظور تعیین وضعیت یک مجموعه صنعتی و زیربخشها و تجهیزات انرژی بر آن، در شرایط کارکرد واقعی، رویکرد از کل به جزء، در محدوده مورد مطالعه اعمال می‌شود. با استفاده از این رویکرد، فرصتهای صرفه جویی انرژی بطور کامل شناسایی می‌شوند.

ممیزی انرژی در ساختمان‌ها :

ممیزی انرژی در ساختمان به کاربری آن بستگی دارد. از این گذشته، در ممیزی انرژی ساختمان دو رویکرد بطور همزمان استفاده می شود. در رویکرد اول، انرژی‌بری کل ساختمان مورد بررسی قرار می گیرد و در رویکرد دوم، بخشهای اصلی ساختمان مورد مطالعه و اندازه گیری قرار می‌گیرند. حاصل این فعالیتها، تعیین وضعیت انرژی‌بری آن بخش و شناسایی  فرصتهای صرفه جویی انرژی / هزینه است .