معاینه فنی موتورخانه

بطورکلی معاینه فنی و دوره‌ای موتورخانه و تنظیم نسبت سوخت به هوای مشعلها در حدود ۵% تا ۱۰% صرفه‌جویی در مصرف انرژی را به همراه دارد.  آریان‌بهسا به منظور کاهش آلودگی هوا و ارتقای سطح سلامت، ایمنی و رفاه ساکنان و در راستای صرفه‌جویی انرژی، بازرسی و معاینه فنی موتورخانه ساختمان را مطابق با استاندارد ملی ISIRI 16000 انجام می دهد. معاینه فنی به صورت دوره‌ای انجام شده و لازم است حداقل دو بار در سال انجام شود. بطورکلی معاینه فنی دوره‌ای موتورخانه مشتمل بر مراحل زیر است.

Energy
  • بازبینی عملکرد سیستم مولد انرژی
  • تهیه شناسنامه فنی موتورخانه
  • ارائه گزارش بازرسی و آزمون معاینه فنی دوره ای موتورخانه

بازبینی عملکرد سیستم مولد انرژی

این مرحله از معاینه فنی موتورخانه شامل بررسی وضعیت کلی موتورخانه، بررسی وضعیت عمومی تجهیزات موجود در موتورخانه و بازبینی خط سوخت رسانی و به شرح زیر می‌باشد.

بررسی وضعیت کلی موتورخانه

به منظور بررسی وضعیت کلی موتورخانه، مواردی چون تهویه موتورخانه (شامل تأمین هوا از فضای بسته داخلی، تامین هوا از فضای باز (بیرون) و تهویه مکانیکی)، جنس دیوار و کف، وجود کپسول آتش نشانی و یا سیستم اطفای حریق در موتورخانه، وجود کانال آب رو در کف و سیستم روشنایی مطابق با استاندارد مورد بازبینی قرار می گیرند.

معاینه فنی موتورخانه

بررسی وضعیت عمومی تجهیزات در موتورخانه

مطابق با استاندارد، وضعیت و نحوه استقرار دیگ و وضعیت  سایر ملحقات آن در بازرسی موتورخانه مورد توجه قرار می گیرد. در این مرحله مواردی چون ابعاد و وضعیت جانمایی دیگ در موتورخانه، وضعیت دودکش، عایقکاری حرارتی دیگ، وجود لوله متعادل کننده فشار بر روی دیگ ها، عملکرد ترموستات، ظرفیت حرارتی دیگ و مشعل، وضعیت مشعل، آنالیز محصولات احتراق قبل و بعد از بهینه‌سازی، فونداسیون پمپهای زمینی و محل قرار گرفتن منبع آب گرم مصرفی مورد بازبینی قرار می گیرد.

بازبینی خط سوخت رسانی

بازبینی خط سوخت‌رسانی علاوه بر بهینه سازی مصرف انرژی از منظر ایمنی نیز بسیار حائز اهمیت است. در این مرحله از معاینه فنی، با در نظر گرفتن نوع سوخت مصرفی، خط سوخت رسانی مورد بازرسی قرار می گیرد. در صورتیکه نوع سوخت مصرفی گازوئیل باشد، مواردی چون وضعیت مخزن گازوییل و محل قرار گرفتن آن، ایمنی و نصب صحیح شلنگ گازوییل و فیلتر سوخت و در صورتیکه نوع سوخت مصرفی گاز باشد مواردی چون بررسی خط گاز و وجود نشتی در سیستم سوخت رسانی، کیفیت سوخت، فیلتر سوخت، گاورنر فشار گاز، ایمنی و نصب صحیح شلنگ گاز، نوع،  ظرفیت و عملکرد کنتور گاز و قطر لوله گاز مورد بررسی قرار می گیرد.

معاینه فنی موتورخانه

تهیه شناسنامه فنی موتورخانه

به منظور تکمیل شناسنامه فنی موتورخانه، مشخصات عمومی ساختمان و موتورخانه شامل نام و نشانی دقیق محل، تلفن تماس، تاریخ و ساعت انجام معاینه در شناسنامه فنی موتورخانه ثبت می شود. مطابق با مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، گروه بندی کاربری ساختمان براساس عواملی چون نوع تداوم استفاده از ساختمان در طول سال و در طول شبانه روز، شدت اختلاف دمای احتمالی بین داخل و خارج ساختمان و اهمیت تثبیت دمای فضاهای داخل ساختمان تعیین می شود. همچنین براساس نتایج حاصل از بازرسی موتورخانه، مواردی چون وضعیت کلی ساختمان موتورخانه، چیدمان تجهیزات موتورخانه، مشخصات خط سوخت، مشعل، دیگ، دودکش و سایر تجهیزات و نتایج آنالیزها ذکر می‌شود.

معاینه فنی موتورخانه

ارائه گزارش بازرسی و آزمون معاینه فنی دوره‌ای موتورخانه

گزارش معاینه فنی دوره ای موتورخانه در حقیقت چکیده ای از اقدامات انجام شده می‌باشد و اعتبار آن ۶ ماه از زمان تکمیل می‌باشد. در این گزارش مواردی چون ساختمان موتورخانه، چیدمان اجزای موتورخانه، وضعیت خط سوخت، وضعیت عملکرد مشعل و دیگ، وضعیت دودکش و عملکرد کلی موتورخانه با استفاده از نتایج بازرسی ذکر می شود.

 

خروج از نسخه موبایل