برچسب انرژی ساختمان

برچسب‌ انرژی، برچسب­های اطلاع‌رسانی رده ­بندی انرژی بصورت عددی و یا حروفی بوده که کارایی انرژی تجهیزات، وسایل، ساختمانها و بطور کلی سیستمهای مصرف‌کننده‌ انرژی را نسبت به سایرین نشان می­ دهند. این برچسب­ها، به روشهای مختلف، مفاهیمی ‌نظیر وضعیت انرژی سالیانه، بازده، صرفه‌جویی و یا هزینه‌های انرژی را مشخص می‌کنند. معیار مصرف انرژی با توجه به کاربری وسیله و یا ساختمان در استاندارد مشخص می‌شود و برای این معیار دامنه مجاز حداقل تا حداکثر تعریف شده که در رده‌های مختلف طبقه‌بندی می‌گردد. رده‌ها بصورت نوارهای رنگی قرمز تا سبز و با حروف G تا A تعیین می‌شود. رده G با نوار رنگی قرمز دارای کمترین بازدهی است و رده A با نوار رنگی سبز بیشترین بازدهی و یا بیشترین صرفه‌جویی در مقایسه با رده G را دارا می‌باشد.

Building-energy-label

برچسب انرژی ساختمان روشی موثر و کارا برای فهم و انتقال سطح بهره ­وری انرژی ساختمان برای مالکان است. الصاق برچسب انرژی در ساختمانهای موجود نیاز به ممیزی انرژی یک ساختمان از طریق جمع آوری داده‌های عملی و مصارف انرژی (گاز، برق، سوخت و …) برای یک ساختمان در طول یک دوره زمانی مشخص معمولا حداقل یک سال، براساس کاربری ساختمان، نوع استفاده و اقلیم دارد. ممیزی و مانیتورینگ به مالکان ساختمان کمک می‌کند که استفاده از انرژی را مدیریت کرده و نهایتا تصمیمات آگاهانه ­ای را در راستای کاهش هزینه­ های انرژی و انتشار گازهای گلخانه­ ای بگیرند. در حالی که جهت تعیین رده انرژی در برچسب انرژی ساختمانهای جدید لازم است با استفاده از نرم‌افزارهای شبیه‌سازی، مدل زمان‌مند از رفتار حرارتی و عملکرد ساختمان با توجه به اقلیم، شرایط آب ‌و هوایی و کاربری و چگونگی بهره‌برداری از ساختمان تهیه گردد. به همین منظور دو استاندارد ملی جهت تعیین برچسب انرژی در ساختمان های مسکونی و اداری تدوین شده است که استاندارد ۱۴۲۵۳ مربوط به معیار مصرف و برچسب انرژی ساختمان های مسکونی و استاندارد ۱۴۲۵۴ مربوط به معیار مصرف و برچسب انرژی ساختمان های غیر مسکونی می باشد.

تفاوت­های عملی بین برچسب‌دهی انرژی وسایل برقی و گازی و ساختمان‌ها وجود دارد. محدودیت­ هایی در برچسب‌دهی انرژی ساختمان­ها در راستای تاثیرپذیری آنها وجود دارد که سبب می‌گردد تا برچسب انرژی ساختمانها توسط کارشناسان متخصص و با تجربه حوزه انرژی و با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی قابل حمل و نرم‌افزارهای شبیه‌سازی ساختمان انجام پذیرد. بدلیل اینکه هر ساختمان منفرد است، تولید برچسب دقیق نیازمند بررسی‌های دقیقی است که هزینه بر بوده، در صورتی که برای محصولات بدلیل اینکه تولید انبوه است بررسی‌ها فقط برای یک محصول انجام و به بقیه تعمیم داده می‌شود.

Building-energy-label

در تعیین رده مصرف انرژی ساختمان پارامترهای متعددی به شرح ذیل اهمیت دارند که در طرح برچسب انرژی ساختمان در نظر گرفته شده اند.

نسبت انرژی: نسبت انرژی مشخص کننده نسبت مصرف انرژی ساختمان به میزان مصرف انرژی ساختمان ایده‌آل می‌باشد که با R نشان داده می‌شود.

شاخص مصرف انرژی: شاخص مصرف انرژی بصورت میزان انرژی اولیه مصرفی سالیانه ساختمان بر واحد زیربنای مفید ساختمان تعریف می‌شود که مقدار آن با واحد kWh/m2/yr مشخص می‌گردد. رده مصرف انرژی ساختمان با توجه به نسبت شاخص مصرف انرژی ساختمان مورد بررسی به شاخص مصرف انرژی ساختمان ایده‌آل تعریف می‌شود.

کاربری: منظور از کاربری در این استاندارد، ساختمان اداری دولتی و خصوصی و همچنین ساختمان مسکونی بزرگ (بازیربنای بیش از ۱۰۰۰ مترمربع) و کوچک (بازیربنای کمتر از ۱۰۰۰ مترمربع) می‌باشد.

اقلیم:اقلیم در این استاندارد براساس اقلیم بندی ۸ گانه مشتمل بر مناطق بسیارسرد، سرد، معتدل و بارانی، نیمه معتدل و بارانی، نیمه خشک، گرم و خشک، بسیار گرم و خشک و بسیار گرم و مرطوب تعیین می‌شود.

زیربنای مفید:منظور از زیربنای مفید، مجموع زیربنای فضاهای کنترل شده در ساختمان می‌باشد. منظور از فضای کنترل شده، بخشهایی از فضای داخل ساختمان -از فضای زیستی و غیر آن بوده که به علت عملکرد خاص، بطور مداوم تا دمایی برابر، بالاتر یا پایین‌تر از دمای زیست‌گاه گرم یا سرد می‌شوند.

اطلاعات مندرج در برچسب انرژی ساختمان

  • علامت استاندارد و نام برچسب
  • رده انرژی ساختمان
  • نسبت انرژی (R)
  • شاخص مصرف انرژی
  • کاربری ساختمان
  • شهر محل قرارگیری ساختمان
  • اقلیم محل قرارگیری ساختمان
  • زیر بنای مفید ساختمان
  • کد پستی محل قرارگیری ساختمان
  • آدرس ساختمان

 

خروج از نسخه موبایل