برگزاری دوره های آموزشی

تیم آموزشی شرکت پیشرو انرژی باختر متشکل  از اساتید برجسته صنعتی و دانشگاهی کشور در حوزه های صنعت، مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی با ارائه متدهای روز دنیا در زمینه های متنوع صنعتی و ساختمانی دوره های آموزشی ذیل را برگزار می کند:

 • دوره مدیریت استراتژیک انرژی در صنایع
 • دوره تئوری تشریح الزامات مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001:2011 با رویکرد ارائه تجارب پیاده سازی سیستم در سازمان ها
 • دوره ارائه‌ی رویکرد کلیه استانداردهای سری ISO 50000 و بررسی ارتباط بین استانداردهای راهنما و استاندارد ISO 50001
 • دوره طراحی کاربردی و ارائه‌ی عملی خطوط مبنا و شاخص های عملکرد انرژی در سازمان با رویکرد استاندارد ISO 50006:2014
 • دوره بررسی کاربردی نحوه ی اندازه گیری و صحه گذاری عملکرد انرژی در سازمان با رویکرد استاندارد ISO 50015:2014
 • دوره ارائه‌ی اهداف و نحوه‌ی اجرای ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی در سازمان با رویکرد استاندارد ISO 19011 )قابل ارائه بصورت کارگاهی)
 • دوره ارزیابی نحوه انجام ممیزی فنی انرژی در صنعت با رویکرد استاندارد ISO 50002 در سطوح مختلف (قابل ارائه در یک صنعت خاص)
 • دوره ارزیابی نحوه انجام ممیزی فنی انرژی در ساختمان
 • دوره طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی در سازمان‌ها با رویکرد استاندارد (ISO 50004:2014 )به همراه ارائه تجارب پیاده‌سازی در سازمان های مختلف
 • دوره ارائه ی متد پیشرفته در ارزیابی، مدیریت و کنترل عملکرد انرژی در فرآیندهای احتراق
 • دوره ارزیابی و تحلیل پیشرفته ی عملکرد انرژی در سیستم های تولید و توزیع هوای فشرده
 • دوره تحلیل روش های کاربردی نوین در بهبود عملکرد انرژی الکتریکی در صنایع و تجهیزات انرژی بر
 • دوره ارائه‌ی متد ارزیابی، محاسبه و تحلیل عملکرد انرژی در کمپرسور، پمپ و فن
 • دوره ارزیابی و تحلیل عملکرد وضعیت مصرف انرژی در بخش تولید و توزیع بخار در صنعت
 • دوره تئوری استفاده از سیستم محک زنی (Bench Marking) در ارزیابی وضعیت عملکرد انرژی صنایع
 • دوره طراحی سیستم های بازیافت حرارت در صنایع فرایندی (با امکان همکاری و همراهی مدرسین خارجی)
 • دوره طراحی و آنالیز فنی و اقتصادی کاربرد نیروگاه برق خورشیدی (با رویکرد فروش برق به شبکه توزیع و مصرف محلی)
 • ادوره رزیابی و تحلیل کاربرد استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر
 • دوره تشریح پیشرفته کاربرد تکنیک ترموگرافی در ارزیابی وضعیت عملکرد انرژی و نحوه ارائه گزارش فنی به همراه تحلیل دلایل انحراف
 • دوره تئوری تکنیک‌های اندازه‌گیری، صحه‌گذاری و محاسبات میزان صرفه جویی انرژی در پروژه‌های بهبود بر اساس استانداردهای سری ۱۷۷۴۰
 • دوره شبیه سازی فرآیندهای صنعتی در نرم افزار HYSYS مقدماتی :
 • دوره شبیه سازی فرآیندهای صنعتی در نرم افزار HYSYS پیشرفته (به همراه ارائه ماژول تحلیل عملکرد انرژی در فرآیند)
 • دوره آنالیز و تحلیل اقتصادی پروژه های صرفه جویی انرژی
 • دوره اصول مدلسازی انرژی
 • دوره مدیریت انرژی در صنعت
 • دوره مدیریت انرژی و ممیزی تجهیزات حرارتی در صنعت
 • دوره مدیریت انرژی و ممیزی تجهیزات الکتریکی در صنعت دوره عمومی ممیزی و مدیریت انرژی در صنعت
 • دوره جامع ممیزی و مدیریت انرژی در ساختمان
 • دوره عمومی ممیزی و مدیریت انرژی در ساختمان
 • دوره جامع استقرار سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:2018
 • دوره طراحی سیستم مدیریت یکپارچه ساختمان ( BMS )
 • دوره اصول و کاربرد انرژی های تجدید پذیر (خورشیدی و بادی)
 • دوره اصول و کاربرد انرژی های تجدید پذیر (خورشیدی و بادی)
 • دوره مدلسازی فرایندهای صنعتی با استفاده از نرم افزار HYSYS
 • دوره مدلسازی سیکل های ترمودینامیکی نیروگاه های حرارتی با استفاده از نرم افزار Thermoflow
 • دوره عمومی پمپ ها
 • دوره هیدرولیک صنعتی
خروج از نسخه موبایل