آدرس ما :

کرمانشاه، سنقر، خیابان باغستان، مرکز رشد واحدهای فناوری، واحد ۶

تلفن :

۴۸۴۳۲۳۶۳ – ۰۸۳

تلفکس :

۴۸۴۳۲۱۳۰ – ۰۸۳

پست الکترونیکی :

Info@pishroenergy.ir