شرکت پیشرو انرژی باختر با هدف بهینه سازی انرژی و کمک به حفظ سرمایه های ملی در سال ۱۳۸۹ تاسیس شده است. این شرکت با بهره گیری از توان متخصصان داخلی و ظرفیت های ناب کشور در حوزه های فنی و مهندسی ایده هایی به روز و بزرگ در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت، ساختمان و کشاورزی ارائه داده است.